مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

تجربه دیروز، دانش روز، تضمین فردای بهتر

برگزاری ورکشاپ یکروزه نگارش و نشر مقالات علمی

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا ورکشاپ یکروزه نگارش و نشر مقالات علمی با اشتراک 80 تن از اساتید محترم, محققین و محصلان دوره های ماستری و لیسانس برگزار نمود. ابتدا ورکشاپ با آیاتی چند از کلام الهی مزین و سپس محترم پوهندوی عبدالرحمن منصوری در رابطه به اهمیت تحقیق و نگارش معیاری مقالات علمی معلومات ارائه

برنامه گفتمان صلح در سطح پوهنتون های خوصوصی

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به هدف ترویج فرهنگ صلح باوری و همدیگر پذیری، و همکاری آکادمیک میان نهادهای علمی به منظور ترویج فرهنگ گفتمان و مذاکره بجای جنگ و خشونت در حل بحران ها و منازعات افتخار برگزاری اولین برنامه گفتمان صلح در سطح پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در هرات را داشت.این

**** دعوت به مزایده ****

تاریخ اعلان: 29/11/1396                                                                                        تاریخ ختم: 05/12/1396 موسسه تحصیلات عالی آسیا در نظر دارد تا کافی تریا و نشرات مربوط به این موسسه را با در نظرداشت طرزالعمل داخلی موسسه بر حسب روش مزایده به کرایه بدهد.  اشخاص حقیقی و شرکت های علاقمند و واجد شرایط که خواهان عقد قرارداد کرایه کافی تریا و/یا نشرات این

امضاء تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی آسیا ومقام محترم ولایت هرات

به منظور ایجاد بسترهای مناسب شغلی و کارآموزی برای فارغان و محصلان مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و ارتقاء ظرفیت و بسط زمینه های تحصیلی برای کارمندان دولتی، تفاهم نامه ای همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و اداره محلی هرات به امضاء رسید. براساس این تفاهمنامه ریاست محترم منابع بشری ولایت هرات در زمینه فراهم

محفل افتتاح برنامه آموزشی مهارت های شغلی از طریق مرکز مشاوره شغلی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

برنامه آموزشی مهارت های شغلی از طریق مرکز مشاوره شغلی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، در هتل ارگ، افتتاح گردید. در این محفل استاد محمد حنیف عرفانی رییس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، عبدالوهاب آزاد، نماینده دفتر AWDP، استاد جلیل احمد سلطانی مسؤل مرکز مشاوره شغلی آسیا، محترم آقای خلیل احمد یارمند مدیر عامل اتاق تجارت، محترم

دوره آموزشی حقوق بشر برای محصلین مؤسسه تحصیلات عالی آسیا طی محفلی پایان یافت

این دورۀ آموزشی که با همکاری مرکز آموزشهای عالی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات دایر گردیده بود بیش از 100 تن از محصلین اشتراک نموده و در یک دورۀ چهار ماهه مفاهیم حقوق بشر را فرا گرفتند. در محفل اختتامیه که به این مناسبت با حضور مسؤلین دو نهاد

کلینیک حقوقی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

کلینیک حقوقی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا در سال 1392 آغاز به فعالیت نموده و در طول این مدت محصلین سمسترهای ششم، هفتم و هشتم رشته قضایی-ثارنوالی را در بخش جزایی مورد آموزش های عملی قرار داده است. در این کلینیک حقوقی محصلین حقوق در زمینۀ روش های عملی وکالت، چگونگی اجراآت ارگان های عدلی و

پایان مسابقات فوتسال

پنجمین دور مسابقات فوتسال جام محصل مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با قهرمانی تیم سمستر هشتم عصر فاکولته اقتصاد، نائب قهرمانی تیم سمستر هشتم فاکولته انجینیری و کسب مقام سوم برای تیم سمستر ششم فاکولته اقتصاد پایان یافت. در ختم این دور مسابقات به تاریخ 18 قوس 1396 طی محفلی با حضور رئیس مؤسسه، معاون مالی

برگزاری سیر علمی دیپارتمنت اداری-دیپلماسی فاکلته حقوق و علوم سیاسی

با هدف اشتیاق آفرینی، ارتقاء پتانسیل های علمی و کاربردی و گسترش دانش عملی، دیپارتمنت اداری-دیپلماسی فاکلته حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با همکاری مسئولین محترم این مؤسسه و معاونیت محترم نمایندگی ریاست ارتباط خارجه در ولایت هرات، زمینه بازدید محصلین سمسترهای هشتم اداری-دیپلماسی از این نمایندگی را فراهم نمود. در این