پوهنحی اقتصاد و مدیریت موسسه تحصیلات عالی آسیا یکی از پوهنحی­هایی است که در چوکات این موسسه در اخیر سال 1389 تأسیس شد که هدف آن تربیه کادر متخصص با توجه به نیازهای جامعه کنونی افغانستان  است.

دیپارتمنت ها

پوهنحی اقتصاد و مدیریت هم اکنون دارای دو دیپارتمنت، تحت نام دیپارتمنت مدیریت و اقتصاد می­باشد که بعد از سال دوم رشته بندی می­گردد. ریاست این پوهنحی در تلاش است تا در آینده­ای نزدیک دیپارتمنت­های مختلفه دیگری را در بخش مدیریت و اقتصاد در چوکات این پوهنحی تاسیس نماید.

به ادامه نصاب تحصیلی هر یک از دیپارتمنت های موجود بطور مشرح در جداول جداگانه ارائه شده است.

نصاب تحصیلی

موسسه تحصیلات عالی آسیا با کمک نصاب­های تحصیلی استندرد و بین المللی و بهره جویی از تجارب استادان خویش سعی ورزیده است تا نصاب تحصیلی رشته های مختلف در پوهنحی­ها را با توجه به معیارات روز دنیا، نیازهای جامعه ترتیب و تهیه نماید. غرض غنی ساختن و تکمیل نصاب تحصیلی متذکره استادان مجرب با بهره جویی از منابع به روز شده بین المللی به تهیه مفردات درسی مضامین موجود در نصاب تحصیلی پرداخته­اند. در پوهنحی اقتصاد هم نصاب تحصیلی دو رشته مدیریت (BSc. Management) و اقتصاد (BSc. Economics) طور زیر مطابق معیارهای بین المللی آکادمیک تهیه شده است.