کامپیوتر لب

محصلان رشته های مختلف می­توانند از کامپیوترها و انترنت در لابراتوار کامپیوتر موسسه که با امکان دسترسی به انترنت، مجهز است استفاده نمایند. این لابراتوار کامپیوتر برای کار عملی مضامین کامپیوتر در تمام رشته­ها اوقات کاری خویش را تنظیم نموده است و همچنین در اوقات فراغت آن محصلان بطور رایگان می­توانند از امکانات و تسهیلاتی آن استفاده نمایند