نقش و اهمیت دانش انجینری در سیر تکامل جوامع بشری و بوجود آوردن تمدن­های بزرگ بر همگان روشن است. بخش اعظم انکشافها در عرصه­های مختلف تکوین تمدن کنونی مرهون پیشرفت این علم است. در کشوری مثل افغانستان که قدم های خویش را در جاده عریض و طویل انکشاف آغاز نموده است، تربیه کادرهای مسلکی و آماده نمودن جوانان با دانش روز جهت کمک به این امر خطیر یک وظیفه ملی پنداشته می شود. روی این اصل مسئولین موسسه تحصیلات عالی آسیا به تأسیس پوهنحی انجینری در چوکات این موسسه اقدام نموده و همزمان با تأسیس موسسه در اوایل سال 1390 این پوهنحی هم به حیث یکی از پوهنحی های سه گانه این موسسه شروع به فعالیت نموده است.

اهداف پوهنحی انجینیری

دیدگاه و چشم انداز (vision)

ارتقای جایگاه پوهنحی انجینیری به عنوان یکی از پوهنحی های برتر در میان پوهنحی­های انجینیری پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی در سطح کشور تا سال 1400

رسالت و مأموریت (mission)

 • تلاش در جهت گسترش خدمات علمی تحقیقی و توانمند سازی نیروی فکری جامعه از طریق ارتقای کیفی و کمی دانش انجینیری
 • تولید وترویج دستآورد های نوین انجینیری جهت استفاده از آن در توسعه جامعه

ارزشهای کلیدی

 •  احترام به ارزش های والای انسانی،دینی و ملی
 •  تخصص گرایی و شایسته سالاری
 •  تعهد و مسئولیت پذیری
 • ابتکار و نو آوری در فعالیت­های تحصیلی و تحقیقی
 •  توجه به کیفیت در ابعاد مختلف تحصیلی و تحقیقی
 •  تأکید بر روحیه همکاری و کار گروهی

اهداف علمی:

 • آماده ساختن افراد متخصص و مسلکی با در نظر داشت نیازهای جامعه در رشته های انجینیری
 • ارائه خدمات تحصیلی معیاری با استفاده از روش های نوین تدریس
 • فراهم سازی پیشرفته ترین تجهیزات و تکنالوژی کمک درسی
 •  بکار گیری تجهیزات لابراتواری مدرن به منظور کاربردی ساختن مباحث تیوریکی

اهداف تحقیقی:

 •  ترویج فعالیتهای تحقیقی در میان استادان و محصلان
 •  ایجاد نشریه علمی و تحقیقی در بخش انجینیری
 •  افزایش سهمگیری استادان در نشست ها و کنفرانس های علمی
 •  تألیف و چاپ کتب و لکچر نوتها
 •  چاپ و نشر مقالات علمی _ تحقیقی استادان