در باره موسسه

موسسه تحصیلات عالی آسیا به منظور مشارکت در آماده ساختن کادر های علمی و متخصص با معیار های بین المللی در رشته های مختلف و عرضه پروگرام های تحصیلی با در نظر دشت ارزش های اسلامی،تاریخی و ملی کشور و همچنان انتقال دانش و تکنالوژی معاصر جهت مشارکت فعال در پروسه های باز سازی،فرهنگی و اقتصادی و غلبه بر عقبماندگی طولانی کشور درا خیر سال 1389 جواز فعالیت را در سه رشته تحصیلی انجینری،اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی از وزارت محترم تحصیلات عالی کشور اخذ نموده واکنون در شش دیپارتمنت سیول،آرکیتکچر،اقتصاد ،مدیریت، اداری دیپلوماسی و قضائی حارنوالی توسط اساتید با تجربه و پوهنتونی مصروف فعالیت میباشد.

انجینیری

نقش و اهمیت دانش انجینری در سیر تکامل جوامع بشری و بوجود آوردن تمدن­های بزرگ بر همگان روشن است. بخش اعظم انکشافها در عرصه­های مختلف تکوین تمدن کنونی مرهون پیشرفت این علم است. در کشوری مثل افغانستان که قدم های خویش را در جاده عریض و طویل انکشاف آغاز نموده است، تربیه کادرهای مسلکی و آماده نمودن جوانان با دانش روز جهت کمک به این امر خطیر یک وظیفه ملی پنداشته می شود. روی این اصل مسئولین موسسه تحصیلات عالی آسیا به تأسیس پوهنحی انجینری در چوکات این موسسه اقدام نموده و همزمان با تأسیس موسسه در اوایل سال 1390 این پوهنحی هم به حیث یکی از پوهنحی های سه گانه این موسسه شروع به فعالیت نموده است.

چشم انداز (Vision)

ارتقای پوهنحی انجینیری به یکی از پوهنحی های مطرح در سطح کشور تا سال 1403. بنابر این مصمم برآنیم که در مقیاس ملی و بین المللی به عنوان پیشرو در مقطع تحصیلات عالی دوره لیسانس و فراهم آورنده محیطی پویا در سطح  پوهنحی های برتر افغانستان  محسوب شویم. با حرکت به سوی چشم انداز ترسیم شده به منظور فراهم نمودن فرصتهای تحصیلی ، نوآوری ها، انجام پژوهش های علمی معتبر، مشارکت در توسعه زیر ساخت های مدنی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی کشور و به منظور پایداری اجتماعی و زیست محیطی، به عنوان پوهنحیِ هدفمند و مطرح در سطح  کشور شناخته خواهیم شد.

 اهداف زیر، مسیر ما را بسوی رسیدن به این چشم انداز تعریف می کنند:

 • تربیه جامعه علمی خلاق و فعال
 • ارائه نوآوری در علوم انجینیری
 • مشارکت در حل مسائل ملی کشور
 • کمک به پرورش جامعه ای پایدار در آینده و رشد و توسعه اقتصادی کشور
 • خلق فرصتهای شغلی برای نسل جوان
 • فرهنگ سازی وفراهم آوری زمینه برای تحصیلات تکمیلی در دوره های ماستری ودوکتورا
 • شناسائی استعداد ها وایده ها ی نوین درمیان اساتید و محصلان

رسالت و مأموریت (Mission)

 • رسیدن به تفوق تدریسی وتحقیقی درسطح کشور
 • گسترش محیط سالم آموزشی با اتکاء به نوآوری ها در علوم انجینیری
 • توسعه مهارت ها و رفتار ها در راستای تولید دانش
 • ارائه خد مات فنی ومسلکی برای جامعه
 • پرورش وتشویق استعداد های خلاق وکار آفرین
 • ارائه پروگرام های ارزش یابی تکنالوژی وفن آوری

ارزشهای کلیدی:

 • احترام به ارزش های والای دینی، ملی و فرهنگی جامعه
 • توسعه فرهنگ تخصص گرایی و شایسته سالاری
 • رشد وترویج فرهنگ تحقیق وپژوهش درجامعه
 • گسترش وار تقاء کیفیت تحصیلی و تحقیقی
 • ایجاد روحیه ی همکاری و کار گروهی درمیان محصلان و جامعه

اهداف علمی:

 • ایجاد وتقویه کار شیوه های منسجم و پویا به منظور فراهم آوری زمینه رشد در علوم جدید
 • ارتقاء جنبه های علمیِ خلاقانه در جامعه
 • توسعه مهارت ها و رفتار ها در راستای تولید ، گسترش و اثر بخشی دانش
 • آماده سازی نیروی بشری متخصص وخلاق مطابق با نیازهای روز جامعه
 • شناسایی و استفاده از رشته های مهم و ضروری علمی مورد نیاز جامعه
 • پرورش و آماده سازی نیروی فنی و مسلکی مطابق با معیار های علمی روز وتکنولوژی نوین
 • رشد استعداد های علمی در بخش های نظری و عملی و گسترش فرهنگ نوآوری در محصلان
 • کاربرد تجهیزات وفن آوری لابراتواری مدرن در راستای شکوفایی جنبه های عملی علوم انجینیری

اهداف تحقیقی:

 • ترویج ورشد فرهنگ تحقیق وپژوهش در جامعه
 • شناسایی عوامل مؤثر در فرهنگ سازی فعالیت های پژوهشی اساتید و محصلان
 • زمینه سازی رشد امورات تحقیقی با چاپ نشریه های علمی و پژوهشی
 • شناسایی استعداد های کاوشگر، پویا و محقق در میان اساتید و محصلان
 • ایجاد زمینه های رقابتی در ساحات تحقیقیِ محیط های اکادمیک
 • کمک به اندیشه های خلاق و مبتکر در راستای اجرای تحقیقات علمی
 • همکاری پایدار با پژوهشگران در راستای چاپ و نشر مقالات علمی و پژوهشی

لابراتوار پوهنحی اینجنیری

موسسه تحصیلات عالی آسیا غرض فراهم ساختن امکانات کارها ی عملی وآموزش فعالیت های لابراتواری کاربردی برای محصلان پوهنحی انجینری لابراتوار مجهز به وسایل مدرن و لوازم مورد نیاز برای تست مواد لابراتواری مضامین مهم انجینیری را فراهم ساخته است. محصلان  در مضامینی که بخشی از کریدت­های آنها مخصوص تمرین، کار و تست های عملی  می باشد با بهره جویی از امکانات این لابراتوار تئوری ها را فراگرفته  وتست های عملی را اجراء مینمایند.  قابل ذکر است که امکانات و تجهیزات لابراتوار انجینری قابلیت استفاده برای اجرای پروژه های ساختمانی را دارا می باشد وظرفیت اجرائی پروژه های لابراتواری مؤسسات وشرکت های  دولتی وخصوصی را دارا بوده وبا داشتن امکانات لازم و نیروی کاری متخصص ، می تواند نتایج قناعت بخشی را در اختیار مشتریان خویش قرار دهد.

کار لابراتوار انجینیری

لابراتوار وتست های لابراتورای تهداب واساس فعالیت انجینیری ساختمانی میباشد که از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد. طوریکه قبل از انجام ودر جریان اجراء هر نوع پروژه و ساخت ساختمان ها ی افقی (ساختمان های رهایشی، تجارتی، صنعتی …. )  وعمودی (ساختمان ها سرک ، راه آهن و ساختمان های آبی) تست ها وپژوهش ها ی لا براتواری باید انجام شوند . این موضوع در کشور های پیشرفته قابل اهمیت بوده و اهمیت ان نیز برای کل مردم واضح و فرهنگ سازی شده ولی متاسفانه در افغانستان تنها موضوعی که به صورت سطحی به آن توجه شده همین موضوع بوده و سعی بر ترویج و فرهنگ سازی آن صورت نگرفته و همانگونه که در برخی از ساختمان ها دیده میشود که دارای کیفیت اجرائی پایین میباشند  وخرابی های زود هنگام وقابل ملاحظه ای با گذشت اندکی ازعمرشان ظاهر میشود که بیانگر عدم توجه تست های لابراتواری مواد ساختمانی میبا شد . تاثیرات منفی توجه ضعیف به فعالیت های لابراتواری وکاربرد لابرتواردرکار های ساختمانی به وضوح درتمامی پروژه ها قابل رویت میباشد.

تمام آزمایش های مربوط به بخش انجینیری مطابق به استاندارد های بین المللی زیر به طور تئوری و عملی انجام میشود  :

 • ASTM
 • AASHTO
 • ACI
 • UFC
 • IBC
 • IRC

لابراتوار شامل بخش های زیر میباشد:

 • Geotechnical Tests
 • Concrete Mix Design
 • Soil Tests
 • Cement and Concrete Tests
 • Aggregates Tests
 • Masonry Tests
 • Bitumen Test and Asphalt Mix Design (Marshal Mix Design)

دیگر اهداف انکشافی  لابراتوار که به صورت کمبود در لابراتوار دیده میشود عبارنتد از :

 • کالیبراسیون وسایل لابراتوار
 • سیستم فایلینگ کامل
 • داشتن تیم تحقیقاتی و تهیه مقاله هایی برای ویبسایت و عمومی ساختن تحقیقات
 • پروپوزل نویسی
چارت تشکیلاتی پوهنحی انجینیری