دوره‌های آموزشی تخصصی مطابق با نیازهای روز در زمینه‌های مختلف شامل:

 • مدیریت پروژه
 • مدیریت دفتر داری
 • مدیریت تشبثات
 • مدیریت مالی
 • حسابداری مالی و تخصصی
 • بازاریابی
 • بانکداری
 • رهبری
 • پروپوزل نویسی
 • دورهء تخصصی فن بیان
 • و ………….

راه اندازی ورکشاپ‌ها و سیمینار‌های کوتاه مدت رایگان مانند فن سخنرانی، مهارت‌های رهبری، مناظره، سی‌وی نویسی و آموزش مهارت‌های مصاحبهء شغلی و غیره….