1 بخش زبان انگلیسی

دورهای تخصصی و جامع  شامل:

  • انگلیسی عمومی
  • انگلیسی اکادمیک
  • نگارش اکادمیک
  • آمادگی تافل

خدمات مشاوره شامل:

  1. تعیین سطح زبان‌‌آموزان
  2. مشاوره در زمینه‌ی یادگیری زبان انگلیسی
  3. مشاوره در زمینه‌ی نحوه‌ی درخواست دادن برای بورسیه‌ها و پذیرش در دانشگاه‌های خارج از کشور
  4. مشاوره در زمینه‌ی ویرایش مقالات و پیشنهادات تحقیق به زبان انگلیسی
  • بخش زبان فرانسوی

برگزاری دوره‌های زبان فرانسوی با منابع آموزشی و میتود‌های آموزشی نوین تقويت درك شنيدارى، مكالمه و تلفظ صحيح را فراهم مى‌كند.

  • بخش زبان آلمانی

با به روزترین شیوه‌های آموزش و تدریس، دوره های زبان آلمانی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته برای علاقه‌مندان این زبان برگزار می شود.