مؤسسه تحصیلات عالی آسیا بست ریاست پوهنحی اقتصاد و مدیریت این مؤسسه را به اعلان داده است. متقاضیان محترم برای کسب معلومات بیشتر می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند.

https://www.jobs.af/jobs/ryys-pwhnzy-aqtsad