برگزاری محکمه تمثیلی در موسسه تحصیلات عالی آسیا

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی آسیا دومین دور رقابت محکمه تمثیلی میان محصلان این پوهنحی را برگزار نمود.
در شروع برنامه استاد مجتبی مدبر معاون علمی موسسه در مورد اهمیت برگزاری این نوع محکمه های تمثیلی و اثرات مثبت آن بر فراهم شدن شرایط کاری برای محصلان سخنانی را ابراز نمود. بعدا دو گروه از محصلان سمستر هفتم این پوهنحی به اجرای محکمه تمثیلی پرداختند.
در این محکمه تمثیلی محصلان در دو گروه متفاوت به همدیگر به رقابت پرداختند، این محکمه تمثیلی توسط گروهی از داوران که دارای تجربه کافی در زمینه قضاوت بودند داوری می گردید، در پایان با توجه به نوعیت رسیدگی به جرائم در محکمه گروه محکمه تمثیلی برنده اعلام گردید.
موسسه تحصیلات عالی آسیا دارای کلینیک حقوقی است که در این کلینیک مباحث حقوقی به صورت عملی برای محصلان تدریس می گردد.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *