برگزاری سیر علمی دیپارتمنت اداری-دیپلماسی فاکلته حقوق و علوم سیاسی

با هدف اشتیاق آفرینی، ارتقاء پتانسیل های علمی و کاربردی و گسترش دانش عملی، دیپارتمنت اداری-دیپلماسی فاکلته حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با همکاری مسئولین محترم این مؤسسه و معاونیت محترم نمایندگی ریاست ارتباط خارجه در ولایت هرات، زمینه بازدید محصلین سمسترهای هشتم اداری-دیپلماسی از این نمایندگی را فراهم نمود.
در این بازدید، محصلین پس از دیدار با مقام محترم معاونیت این اداره و کسب اطلاعات آفاقی در رابطه با وزارت امور خارجه و ریاست ارتباط خارجه نمایندگی هرات و آشنایی با کارکردهای این وزارت، از «مدیریت کنسولی»، «مدیریت تشریفات» و «مدیریت اداری» این نهاد بازدید به عمل آورده و با کارکردهای هریک از مدیریت های ذکر شده آشنایی حاصل نمودند تا از این گذر علاوه بر بسط دانش نظری در این عرصه، زمینه کاربرد عملی آن را نیز فرا گیرند.
از این رو جا دارد از تلاش های بی دریغانه ریاست ارتباط خارجه، معاونیت محترم این اداره و مدیریت محترم امور کنسولی این دفتر که زحمت هماهنگی و راهنمایی را برای آشنایی هرچه بیشتر محصلین با مدیریت های مربوطه فراهم نمودند، نهایت سپاس و قدردانی را داشته باشیم.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *