پایان مسابقات فوتسال

پنجمین دور مسابقات فوتسال جام محصل مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با قهرمانی تیم سمستر هشتم عصر فاکولته اقتصاد، نائب قهرمانی تیم سمستر هشتم فاکولته انجینیری و کسب مقام سوم برای تیم سمستر ششم فاکولته اقتصاد پایان یافت. در ختم این دور مسابقات به تاریخ 18 قوس 1396 طی محفلی با حضور رئیس مؤسسه، معاون مالی