کلینیک حقوقی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

کلینیک حقوقی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا در سال 1392 آغاز به فعالیت نموده و در طول این مدت محصلین سمسترهای ششم، هفتم و هشتم رشته قضایی-ثارنوالی را در بخش جزایی مورد آموزش های عملی قرار داده است. در این کلینیک حقوقی محصلین حقوق در زمینۀ روش های عملی وکالت، چگونگی اجراآت ارگان های عدلی و قضایی در خصوص دعاوی، چگونگی ترتیب و نوشتن اسناد حقوقی، آشنایی با سیستم عدلی و قضایی کشور و همچنان اجرای محاکم تمثیلی مهارت¬های لازم را جهت حضور قدرتمندتر در زندگی حرفه ای خود می آموزند.
به سلسلۀ فعالیت های فوق، محصلین سمستر هفتم این مؤسسه با برگزاری محاکم تمثیلی در سمستر خزانی 1396 توانستند اندوخته های خود را به نمایش بگذارند که این زحمات شان در خور ستایش است.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *