**** دعوت به مزایده ****

تاریخ اعلان: 29/11/1396                                                                                        تاریخ ختم: 05/12/1396

موسسه تحصیلات عالی آسیا در نظر دارد تا کافی تریا و نشرات مربوط به این موسسه را با در نظرداشت طرزالعمل داخلی موسسه بر حسب روش مزایده به کرایه بدهد.  اشخاص حقیقی و شرکت های علاقمند و واجد شرایط که خواهان عقد قرارداد کرایه کافی تریا و/یا نشرات این موسسه باشند میتوانند درخواستی های شان همراه با اسناد مورد ضرورت از نشر این اعلان الی پنجم برج حوت 1396 تا ساعت 05:30 بعد از ظهر به معاونت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی آسیا واقع در جاده مخابرات تحویل دهند.

سند شرطنامه

فورم درخواستی

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *