Warning: The magic method Hugeit_Slider::__sleep() must have public visibility in /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 262

Warning: The magic method Hugeit_Slider::__wakeup() must have public visibility in /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 264

Warning: An unexpected file (litespeed.php) was found, possible malware! File: /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/extensions/fl-builder-cache-helper/plugins/litespeed.php in /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/extensions/fl-builder-cache-helper/classes/class-fl-builder-cache-helper.php on line 175
October 2019

. امضاء تفاهمنامه بین مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و پوهنتون هرات.

امضاء تفاهمنامه بین مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و پوهنتون هرات.الیوم دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ در دیدار که هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با هیئت رهبری پوهنتون هرات داشتند روی همکاری های هر دو نهاد آکادمیک بحث صورت گرفته و در پایان تفاهمنامه دو جانبه همکاری (در بخش های مختلفه) به امضاء رسید.

دیدار سر پرست وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان از مؤسسه تحصیلات عالی آسیا:

دیدار سر پرست وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان از مؤسسه تحصیلات عالی آسیا:الیوم پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۵ محترم جلالتمآب پوهنمل عبدالتواب “بالاکرزی” سر پرست وزارت تحصیلات عالی، هیئت معیتی شان و رئیس پوهنتون هرات به مؤسسه تحصلات عالی آسیا تشریف آورده و مورد استقبال رهبری این مؤسسه قرار گرفته اند.سپس در جلسه ای که به این

. نمایشگاه نقاشی “حصارهای شیشه یی”

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با هدف حمایت و تشویق از دانشجویان برای سهمگیری در رشد جامعه در عرصه های علمی، فرهنگی و اجتماعی نمایشگاه نقاشی “حصارهای شیشه یی” به ابتکار دانشجوی پر کار و با احساس خانم شکیبا “صحرائی” محصل سمستر پنجم برای مدت سه روز سر از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ در صحن این مؤسسه برگذار

گفتمان علمی، انسان و عرفان

روز دوشنبه هشتم میزان ۱۳۹۸ گفتمان علمی “انسان و عرفان” به ابتکار انجمن علمی محصلان مؤسسه تحصیلات عالی آسیا در سالن کنفرانس های این مؤسسه برگزار گردید.محترم ولی شاه بهره سخنران این محفل علمی، ابعاد مختلف شخصیت انسان را مورد واکاوی قرار داده نقش عرفان در سازندگی انسان را برجسته نمودند. این گفتمان مورد استقبال استادان،