. نمایشگاه نقاشی “حصارهای شیشه یی”

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با هدف حمایت و تشویق از دانشجویان برای سهمگیری در رشد جامعه در عرصه های علمی، فرهنگی و اجتماعی نمایشگاه نقاشی “حصارهای شیشه یی” به ابتکار دانشجوی پر کار و با احساس خانم شکیبا “صحرائی” محصل سمستر پنجم برای مدت سه روز سر از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ در صحن این مؤسسه برگذار