** ارج گذاری از روز جهانی محصل

موسسه تحصیلات عالی آسیا بتاریخ 26 عقرب 1398 محفلی را جهت ارج گذاری از روز جهانی محصل را برگزار نمود.
درین محفل ابتدا محترم پوهندوی استاد عبدالرحمن منصوری رئیس موسسه تحصیلات عالی آسیا جایگاه محصلین را در اجتماع برجسته ساخته و نقش محصلین را در رشد فرهنگ کشور ضروری دانست. سپس محفل با مقالات علمی و اشعار محصلین ادامه یافت و در ختم محفل برای اول نمره های سمستر بهاری 1398 , تیم قهرمان فوتسال سمستر سوم حقوق که موفق به کسب عنوان قهرامانی در جام محصل گردید و خانم شکیبا صحرائی بخاطر برگزاری نمایشگاه نقاشی تحسین نامه اهدا گردید.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *