** مقابله با کرونا

گروهی از محققان چینایی کتاب راهنمایی مقابله با کرونا ویروس را نوشته اند که اخیرآ توسط دانشجویان رشته زبان چینایی دانشگاه تهران ترجمه گردیده است. کتاب حاوی مطالب مهم به ارتباط کویید 19 و راه های جلوگیری از آن است. جهت دریافت فایل روی کلمه دانلود کلیک نمائید.

** سیمینار یک روزه آگاهی دهی از چارچوب ارتقای کیفیت و اعتباردهی با موسسه تحصیلات عالی حکمت

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به اساس تفاهمنامه همکاری با مؤسسه تحصیلات عالی حکمت سیمینار یک روزه آگاهی دهی از چارچوب ارتقای کیفیت و اعتباردهی برای اعضای کادر علمی و اداری موسسه تحصیلات عالی حکمت در تاریخ ۱۵ حوت ۱۳۹۸ برگزار نمود. در این سمینار آگاهی دهی پیرامون اهمیت ارتقای کیفیت و اعتباردهی در پوهنتون و