«کتاب آسیا»

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا در راستای اعتلاء و ارتقاء دانش و تحقیق در جامعه، فصلنامه علمی – تحقیقی «کتاب آسیا» را از سال 1392 بدینسو منتشر می کند و تا کنون 27 شماره حاوی مقالات علمی و تحقیقی اساتید و محققان محترم را به دست نشر سپرده است و اینک در آستانه ی چاپ و نشر شماره جدید کتاب آسیا (شماره ی بیست و هشتم – بهار 1399)، از تمام اندیشمندان، اساتید و محققان محترم دعوت بعمل می آید مقالات علمی – تحقیقی خویش را ارسال نموده تا با ذکر نام نویسنده گان منتشر گردد.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *