مکلفیت های مالیاتی، نحوه محاسبه مالیات و طریقه خانه پری اظهارنامه های مالیاتی

سیمینار آموزشی «مکلفیت های مالیاتی، نحوه محاسبه مالیات و طریقه خانه پری اظهارنامه های مالیاتی» به همکاری تخنیکی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا توسط ریاست مستوفیت ولایت هرات از تاریخ 1399/06/23 به مدت چهار روز برای مدیران مالی و اداری مؤسسات تعلیمی خصوصی ولایت هرات، در سالون کنفرانسهای مؤسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار گردید. محفل اختتاميه این سیمینار به تاريخ 1399/06/26 با حضور هیأت رهبری مستوفیت، نماینده مقام ولایت و هیأت رهبری موسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار گرديد.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *