امضاء تفاهمنامه همکاری علمی و تحقیقی بین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

امضاء تفاهمنامه همکاری علمی و تحقیقی بین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا
یکی از بهترین روش های رشد، توسعه و انکشاف علمی و تحقیقی استفاده از تجارب نهاد های تحصیلی و اکادمیکی دیگران است. بنابراین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا تفاهمنامه همکاری در زمینه های علمی و تحقیقی، تبادله تجارب، استفاده از منابع و امکانات یکدیگر و بالا بردن سطح علمی و تحقیقی استادان و محصلان را به تاریخ اول دلو 1399 به اشتراک تعدادی از کدرهای علمی دو نهاد توسط رؤسای دو مؤسسه به امضاء رساندند. این تفاهمنامه زمینه خوبی برای استادان و محصلان دو طرف مساعد می سازد تا از استعدادها و توانمندیهای علمی و تحقیقی یکدیگر استفاده اعظمی کرده و تجارب حاصل خود را با هم شریک سازند.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *