سیر مطالعات تخنیکی در معاهده آب هلمند و نقش بند کمال خان در تطبیق این معاهده

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به سلسله تدویر کنفرانس ها، سیمینارها و ورکشاپ های علمی و تحقیقی خویش روز چهارشنبه 22 دلو 1399 کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان: «سیر مطالعات تخنیکی در معاهده آب هلمند و نقش بند کمال خان در تطبیق این معاهده» در سالن کنفرانسهای مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با ارائه محترم انجینیر محمد گل حمیدی متخصص و با تجربه منابع آب برگزار نمود، که در این کنفرانس جمعی از استادان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، انجینیران بخش های مختلف دولتی و خصوصی و محصلان اشتراک نمودند.
کنفرانس با تلاوت چند از آیات کلام الله آغاز و سپس رئیس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا در مورد اهمیت و ارزش چنین کنفرانس های علمی و تحقیقی در محیط های علمی و اکادمیکی تاکید کرده و قابل قدر نگرسته و برگزاری همچنین کنفرانس ها را یکی از وظایف اساسی و مهم نهادهای تحصیلات عالی دانسته و در زمینه هر گونه همکاری ممکنه مؤسسه را اعلام نمودند. سپس اهمیت و مزایای تحقیقات علمی و برگزاری کنفرانس ها برای جامعه ومحصلان توسط استاد عبدالکریم پویا رئیس پوهنحی انجینیری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا ارائه شد.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *