تیم Earth Saviour (ناجیان زمین) از مؤسسه تحصیلات عالی آسیا در رقابت با 32 تیم منتخب از سراسر افغانستان موفق به حضور در میان سه تیم برتر در این رقابت جهانی شدند

محصلین مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، بار دیگر افتخار آفریدند و در رقابت های منطقه یی Hult Prize (نوبل دانشجویی) توانستند در میان سه تیم برتر قرارگیرند.
در رقابت های جهانی Hult Prize (نوبل دانشجویی) تیم Earth Saviour (ناجیان زمین) از مؤسسه تحصیلات عالی آسیا در رقابت با 32 تیم منتخب از سراسر افغانستان موفق به حضور در میان سه تیم برتر در این رقابت جهانی شدند.
رقابت جهانی هالت پرایز، بزرگترین رقابت دانشجویی است که همه ساله با طرح یک چالش جهانی در میان محصلین پوهنتون های بیش از 120 کشور برگزار می گردد. رقابت های امسال که با هدف «غذا برای زندگی بهتر» (Food for good) طراحی شده بود با اشتراک تیم هایی از تمام پوهنتون های افغانستان تلاش کردند تا با ارائه طرح های نوآورانه و مبتکارانه بر چالش جهانی امسال که «غذا برای زندگی بهتر» بود، فایق آیند.
در این رقابت ها که با اشتراک بیش از سی تیم منتخب از سراسر کشور، صورت گرفت و برای اولین بار در ولایت هرات به تاریخ 3 مارچ 2021 (13 حوت 1399) میزبانی شد، تیم پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با عضویت امید «مصیبی»، نصیر احمد «فیضی» و مهدی «محمدی» توانست با ارائه طرح نوآورانه خود به مقام سوم در این رقابت ها دست پیدا کند.
هئیت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، تلاش اعضاء این گروه هریک امید «مصیبی»، نصیر احمد «فیضی» و مهدی «محمدی» زحمات مرتضی هاشمی دایرکتر برنامه هالت پرایز در مؤسسه تحصیلات عالی آسیا را به دیده قدر نگریسته و از خداوند منان برایشان آرزوی بهروزی و مؤفقیت های روزافزون دارد.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *