انتصاب به جا و شایسته جناب انجینیر صاحب غلام رسول سروری به عنوان رئیس موسسه تحصیلات عالی آسیا

انتصاب به جا و شایسته جناب انجینیر صاحب غلام رسول سروری رابه عنوان رئیس موسسه تحصیلات عالی آسیا که بیانگر تعهد، لیاقت و شایستگی‌ هاي‌ بر جسته آن در صحنه‌هاي‌ خدمت صادقانه در تحصیلات عالی است تبریک عرض نموده؛ موفقیت و سربلندی شان را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم. در ضمن هیت رهبری موسسه