ششمین نشست بزم ادبی فرهنگی آسیا برگزار گردید

ششمین نشست  بزم ادبی فرهنگی آسیا برگزار گردید.
روز 5 شنبه مؤرخ 30 جدی 1400 ششمین نشست بزم ادبی_فرهنگی آسیا با خوش‌خوانی اشعار ناب و با حضور اساتید، شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و محصلان در سالن کنفرانس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار گردید.
در این نشست، اشعاری زیبا از شعرای مطرح کشور و دنیا خوش‌خوانی گردیده و مورد استقبال اشتراک کنندگان قرار گرفت. نهایتا، محفل با ختم دعائیه‌یی به پایان رسید.
با عرض ارادت:
کمیتۀ فرهنگی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *