مدیریت درآمد و مصارف در شرایط بحران“ عنوان یکی دیگر از سیمینارهای علمی بود که توسط مرکز تحقیقات علمی و پوهنحی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و با اشتراک پرشور محصلان دایر گردید

“مدیریت درآمد و مصارف در شرایط بحران“ عنوان یکی دیگر از سیمینارهای علمی بود که توسط مرکز تحقیقات علمی و پوهنحی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و با اشتراک پرشور محصلان دایر گردید. این سیمینار علمی به روز چهارشبنه مورخ 13 دلو 1400 در سالن کنفرانس مؤسسه برگزار گردید.
در ابتدا سمینار با تلاوت آیاتی از قرآنکریم توسط محترم قاری سراج احمد آغاز گردید.
سپس محترم محمد تمیم شیرزی محصل پوهنحی اقتصاد، پیرامون “مدیریت درآمد در شرایط بحران“ برای حاضرین در سمینار به ایراد سخن پرداختند. متعاقباً محترم عبدالخالق رحمانی محصل پوهنحی اقتصاد در باره “مدیریت مصارف در شرایط بحران“ صحبت‌های همه جانبه‌ای داشتند.
در ادامۀ سمینار محترم پوهنوال دوکتور فریداحمد فرزام استاد پوهنحی اقتصاد محتوا و اهمیت این سیمینار علمی را جمع بندی نموده و رابطه‌ی درآمد و مصارف را بصورت علمی و مختصر بیان داشتند و توصیه نمودند که خانواده ها در شرایط بحرانی نقش اساسی در مدیریت صحیح مصارف و استفاده درست از درآمد را بازی می‌کنند.
در ختم این سمینار، محترم محمد شفیق یوسفی رئیس پوهنحی اقتصاد موسسه ضمن معرفی انجمن علمی و فرهنگی محصلان دانشکده اقتصاد، از اهمیت چنین سمینارهای مرتبط با شرایط فعلی کشور و استفاده از محتوای علمی چنین سمینارها صحبت نمودند. در اخیر، محفل با ختم دعاییه‌یی به پایان رسید.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *