پنجمین نشست بزم ادبی فرهنگی آسیا برگزار گردید

پنجمین نشست بزم ادبی فرهنگی آسیا برگزار گردید.
روز 5 شنبه مؤرخ 16 جدی 1400 پنجمین نشست بزم ادبی_فرهنگی آسیا با خوش‌خوانی اشعار ناب و با حضور اساتید، شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و محصلان در سالن کنفرانس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار گردید.
در این نشست، اشعاری زیبا از شعرای مطح کشور و دنیا خوش‌خوانی گردیده و مورد استقبال اشتراک کنندگان قرار گرفت. نهایتا، محفل با ختم دعائیه‌یی به پایان رسید.
با عرض ارادت:
کمیتۀ فرهنگی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *