برآورد مصالح ساختمانی و اهمیت کاربرد آن در انجینیری

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به سلسه فعالیت های اکادمیک این مؤسسه سمینار علمی آموزشی تحت عنوان (برآورد مصالح ساختمانی و اهمیت کاربرد آن در انجینیری) را برای تعدادی از کارمندان ادارات مختلفه ولایت هرات در هماهنگی با ریاست منابع بشری و انکشاف ظرفیت های مقام ولایت هرات در روز های سه شنبه و چهار شنبه مطابق بیستم و بیست و یکم ثور 1401 برگزار می نماید.

1 Comments

Leave Comment

Your email address will not be published.