شروع مجدد دروس به تاریخ 15 حوت 1399

به تاسی از فیصله شماره 25 مورخ 1399/08/26 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و فیصله مورخ 1399/12/02 شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی دروس حضوری تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی مناطق گرم سیر و سرد سیر افغانستان به تاریخ 15 ماه حوت سال جاری رسما آغاز می گردد. تمام پوهنتون ها و

رقابت محکمه تمثیلی در میان محصلان کلینیک حقوقی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

کلینیک حقوقی آسیا با هدف اشتیاق آفرینی و ارتقاء ظرفیت های علمی و عملی، رقابت محکمه تمثیلی را در میان محصلان این کلینیک حقوقی برگزار نمود. کلینیک حقوقی آسیا به تاریخ ۲۹ دلو ۱۳۹۹ و با حضور نمایندگان محترم نهادهای عدلی و قضایی، پوهنتون هرات، هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، اساتید و محصلین پوهنحی

سیر مطالعات تخنیکی در معاهده آب هلمند و نقش بند کمال خان در تطبیق این معاهده

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به سلسله تدویر کنفرانس ها، سیمینارها و ورکشاپ های علمی و تحقیقی خویش روز چهارشنبه 22 دلو 1399 کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان: «سیر مطالعات تخنیکی در معاهده آب هلمند و نقش بند کمال خان در تطبیق این معاهده» در سالن کنفرانسهای مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با ارائه محترم انجینیر

امضاء تفاهمنامه همکاری علمی و تحقیقی بین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

امضاء تفاهمنامه همکاری علمی و تحقیقی بین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا یکی از بهترین روش های رشد، توسعه و انکشاف علمی و تحقیقی استفاده از تجارب نهاد های تحصیلی و اکادمیکی دیگران است. بنابراین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا تفاهمنامه همکاری در زمینه های علمی و

امضاء تفاهمنامه همکاری علمی و تحقیقی بین پوهنتون غالب و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

امضاء تفاهمنامه همکاری علمی و تحقیقی بین پوهنتون غالب و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا یکی از بهترین روش های رشد، توسعه و انکشاف علمی و تحقیقی استفاده از تجارب نهاد های تحصیلی و اکادمیکی دیگران است. بنا بر این پوهنتون غالب و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا تفاهمنامه همکاری در زمینه های علمی و تحقیقی، تبادله

محصلین مؤسسه تحصیلات عالی آسیا بار دیگر افتخار آفریدند و صدرنشین مسابقات محکمه تمثیلی حقوق فامیل در سطح کشور شدند

محصلین مؤسسه تحصیلات عالی آسیا بار دیگر افتخار آفریدند و صدرنشین مسابقات محکمه تمثیلی حقوق فامیل در سطح کشور شدند. این مسابقات در چهار دور و میان چهارده تیم از پوهنتون های خصوصی سراسر کشور (پوهنتون امریکایی افغانستان، سلطان محمود، باختر، کاوون، غالب، کاتب، راه سعادت، رنا، کهکشان شرق، الفلاح، ملالی، سلام، بُست و آسیا)

تقدیر از تیم رقابتی کلینیک حقوقی آسیا در مسابقات ملی محکمه تمثیلی حقوق فامیل (کسب مقام اول در سطح کشور)

تقدیر از تیم رقابتی کلینیک حقوقی آسیا در مسابقات ملی محکمه تمثیلی حقوق فامیل مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، به منظور تقدیر و تشویق تیم رقابتی کلینیک حقوقی آسیا محفل باشکوهی را برگزار نمود. این محفل به تاریخ 1/9/1399 و به مناسبت قهرمانی محصلین (دور دوم) کلینیک حقوقی آسیا در رقابت های محکمه تمثیلی حقوق فامیل

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا طی یک محفل با شکوه از روز جهانی محصل تجلیل به عمل آورد.

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا طی یک محفل با شکوه از روز جهانی محصل تجلیل به عمل آورد. این محفل با حضور رئیس موسسه، معاونین، رؤسای پوهنحی های سه گانه و محصلین مؤسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار گردید. در شروع محفل رئیس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و معاون امور محصلان این مؤسسه به ایراد سخن پرداخته

کسب مقام سوم در سطح کشور از جانب فارغان پوهنحی اقتصاد در برنامه هالت پرایز (Hult Prize)

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به تاریخ 1399/08/05 از فارغان پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات که در برنامه هالت پرایز (Hult Prize) سال 1398 منحیث تیم وکتوری (Victory) که مقام اول را در سطح پوهنتون هرات و مقام سوم را در سطح کشور بدست آورده و جزء شش تیم برتر در سطح منطقه (کشور تایلند) گردیده اند،

تقدیر از اساتید موسسه تحصیلات عالی آسیا از جانب ریاست منابع بشری و مقام ولایت هرات

به تاریخ 1399/07/16 محفلی جهت تقدیر از اساتید موسسه تحصیلات عالی آسیا از جانب ریاست منابع بشری و مقام ولایت هرات در موسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار گردید. در این محفل که با حضور آقای احمدی نماینده ریاست منابع بشری مقام ولایت هرات و هیأت رهبری موسسه تحصیلات عالی برگزار گردید، از اساتید این موسسه