«کتاب آسیا»

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا در راستای اعتلاء و ارتقاء دانش و تحقیق در جامعه، فصلنامه علمی – تحقیقی «کتاب آسیا» را از سال 1392 بدینسو منتشر می کند و تا کنون 27 شماره حاوی مقالات علمی و تحقیقی اساتید و محققان محترم را به دست نشر سپرده است و اینک در آستانه ی چاپ و

** مقابله با کرونا

گروهی از محققان چینایی کتاب راهنمایی مقابله با کرونا ویروس را نوشته اند که اخیرآ توسط دانشجویان رشته زبان چینایی دانشگاه تهران ترجمه گردیده است. کتاب حاوی مطالب مهم به ارتباط کویید 19 و راه های جلوگیری از آن است. جهت دریافت فایل روی کلمه دانلود کلیک نمائید.

** سیمینار یک روزه آگاهی دهی از چارچوب ارتقای کیفیت و اعتباردهی با موسسه تحصیلات عالی حکمت

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به اساس تفاهمنامه همکاری با مؤسسه تحصیلات عالی حکمت سیمینار یک روزه آگاهی دهی از چارچوب ارتقای کیفیت و اعتباردهی برای اعضای کادر علمی و اداری موسسه تحصیلات عالی حکمت در تاریخ ۱۵ حوت ۱۳۹۸ برگزار نمود. در این سمینار آگاهی دهی پیرامون اهمیت ارتقای کیفیت و اعتباردهی در پوهنتون و

** تفاهم نامه…

موسسه تحصیلات عالی آسیا به سلسله همکاری های اکادمیک خویش تفاهم نامه همکاری های دوجانبه را با مؤسسه تحصیلات عالی حکمت با حضور داشت محترم پوهندوی عبدالرحمن منصوری رئیس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و محترم تقی پیمان معاون علمی و سرپرست مؤسسه تحصیلات عالی حکمت و همچنان تعدادی از اساتید به امضاء رسیده است. هدف

** ورکشاپ سه روزه قانون كار

به اساس تفاهمنامه همکاری با مقام محترم ولایت هرات موسسه تحصیلات عالی آسیا ورکشاپ سه روزه قانون كار از تاریخ 1398/09/02 الی 1398/09/04 برگزار نمود. در محفل اختتامیه ورکشاپ محترم پوهندوی عبدالرحمن منصوری رئیس موسسه تحصیلات عالی آسیا و محترم آقای احمدی آمر ریاست منابع بشری ولایت هرات پیرامون اهمیت ورکشاپ صحبت های همه جانبه

** سیر علمی محصلان سمسترهای هشتم اقتصاد و مدیریت

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی آسیا جهت آشنا نمودن محصلان با محیط کار و چگونگی انجام فعالیت‌های شرکت‌های تولیدی در ولایت هرات به تاریخ سه شنبه 29 عقرب 1398 برای بازدید از شهرک صنعتی سیر علمی را برای محصلان سمسترهای هشتم اقتصاد و مدیریت برگزار نمود. در این سیر علمی ابتدا محصلان از شرکت آسیا

** ارج گذاری از روز جهانی محصل

موسسه تحصیلات عالی آسیا بتاریخ 26 عقرب 1398 محفلی را جهت ارج گذاری از روز جهانی محصل را برگزار نمود.درین محفل ابتدا محترم پوهندوی استاد عبدالرحمن منصوری رئیس موسسه تحصیلات عالی آسیا جایگاه محصلین را در اجتماع برجسته ساخته و نقش محصلین را در رشد فرهنگ کشور ضروری دانست. سپس محفل با مقالات علمی و

** جام فوتسال

فینال هفتمین دور مسابقات فوتسال جام محصل مؤسسه تحصیلات عالی آسیا طی محفل با شکوهی با حضور رهبری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، ریاست تربیت بدنی هرات، محترم محمد کبیر ایثار نماینده محترم شورای ولایتی، ریاست فدراسیون ورزشی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی، نمایندگان محترم پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی هرات و محصلان مؤسسه