**** دعوت به مزایده ****

تاریخ اعلان: 29/11/1396                                                                                        تاریخ ختم: 05/12/1396 موسسه تحصیلات عالی آسیا در نظر دارد تا کافی تریا و نشرات مربوط به این موسسه را با در نظرداشت طرزالعمل داخلی موسسه بر حسب روش مزایده به کرایه بدهد.  اشخاص حقیقی و شرکت های علاقمند و واجد شرایط که خواهان عقد قرارداد کرایه کافی تریا و/یا نشرات این

امضاء تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی آسیا ومقام محترم ولایت هرات

به منظور ایجاد بسترهای مناسب شغلی و کارآموزی برای فارغان و محصلان مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و ارتقاء ظرفیت و بسط زمینه های تحصیلی برای کارمندان دولتی، تفاهم نامه ای همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و اداره محلی هرات به امضاء رسید. براساس این تفاهمنامه ریاست محترم منابع بشری ولایت هرات در زمینه فراهم

محفل افتتاح برنامه آموزشی مهارت های شغلی از طریق مرکز مشاوره شغلی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

برنامه آموزشی مهارت های شغلی از طریق مرکز مشاوره شغلی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، در هتل ارگ، افتتاح گردید. در این محفل استاد محمد حنیف عرفانی رییس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، عبدالوهاب آزاد، نماینده دفتر AWDP، استاد جلیل احمد سلطانی مسؤل مرکز مشاوره شغلی آسیا، محترم آقای خلیل احمد یارمند مدیر عامل اتاق تجارت، محترم

دوره آموزشی حقوق بشر برای محصلین مؤسسه تحصیلات عالی آسیا طی محفلی پایان یافت

این دورۀ آموزشی که با همکاری مرکز آموزشهای عالی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات دایر گردیده بود بیش از 100 تن از محصلین اشتراک نموده و در یک دورۀ چهار ماهه مفاهیم حقوق بشر را فرا گرفتند. در محفل اختتامیه که به این مناسبت با حضور مسؤلین دو نهاد

کلینیک حقوقی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

کلینیک حقوقی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا در سال 1392 آغاز به فعالیت نموده و در طول این مدت محصلین سمسترهای ششم، هفتم و هشتم رشته قضایی-ثارنوالی را در بخش جزایی مورد آموزش های عملی قرار داده است. در این کلینیک حقوقی محصلین حقوق در زمینۀ روش های عملی وکالت، چگونگی اجراآت ارگان های عدلی و

پایان مسابقات فوتسال

پنجمین دور مسابقات فوتسال جام محصل مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با قهرمانی تیم سمستر هشتم عصر فاکولته اقتصاد، نائب قهرمانی تیم سمستر هشتم فاکولته انجینیری و کسب مقام سوم برای تیم سمستر ششم فاکولته اقتصاد پایان یافت. در ختم این دور مسابقات به تاریخ 18 قوس 1396 طی محفلی با حضور رئیس مؤسسه، معاون مالی

برگزاری سیر علمی دیپارتمنت اداری-دیپلماسی فاکلته حقوق و علوم سیاسی

با هدف اشتیاق آفرینی، ارتقاء پتانسیل های علمی و کاربردی و گسترش دانش عملی، دیپارتمنت اداری-دیپلماسی فاکلته حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با همکاری مسئولین محترم این مؤسسه و معاونیت محترم نمایندگی ریاست ارتباط خارجه در ولایت هرات، زمینه بازدید محصلین سمسترهای هشتم اداری-دیپلماسی از این نمایندگی را فراهم نمود. در این

برگزاری پروگرام شبیه سازی

در راستای علم پروری، خلاقیت و اشتیاق آفرینی، دیپارتمنت اداری-دیپلماسیِ دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، با زحمات بی شایبه مسئولین محترم و استاد گرامی آقای حفیظ الله «جواد»، مضمون «شبیه سازی» را دایر نموده است تا در این راستا از یک سو زمینه ارتقاء ظرفیت های علمی و عملی محصلین را

جلسه بررسی کاریکولم

به سلسلۀ جلسات بررسی کاریکولم های فاکولته ها، جلسه بررسی کاریکولم پوهنحی اقتصاد و مدیریت مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به تاریخ 14/8/1396 با حضور محترم مجتی مدبر معاون علمی، محترم جلیل احمد سلطانی معاون امورمحصلان، محترم محمد هارون حازم معاون اداری و مالی، محترم عبدالمتین محتسب زاده رئیس پوهنحی اقتصاد و مدیریت و محترم سید