لابراتوار پوهنحی اینجنیری

موسسه غرض فراهم ساختن امکانات کارها و تمرین­های عملی برای محصلان پوهنحی انجینری لابراتوار مجهز به وسایل و لوازم تست های مضامین خاص را فراهم ساخته است. که محصلان می­توانند در مضامینی که بخشی از کریدت­های آنها مخصوص تمرین، کار و تست های عملی باشد را با بهره جویی از امکانات این لابراتوار به پیش ببرند. قابل ذکر است که امکانات و تجهیزات لابراتوار انجینری قابلیت استفاده در اجرای پروژه های ساختمانی را دارا می باشد که در صورت تقاضا برای شرکت های ساختمانی در دسترس خواهد بود.

کار لابراتوار انجینیری

لابراتوار تهداب کارهای ساختمانی میباشد که از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و  قبل از انجام هر نوع پروژه و ایجاده سازه ها باید در روی مواد ساختمانی  انجام شود …این  موضوع در کشور های پیشرفته قابل اهمیت بوده و اهمیت ان نیز برای کل مردم واضح و فرهنگ سازی شده ولی متاسفانه در افغانستان تنها موضوعی که به صورت سطحی به آن توجه شده همین موضوع بوده و سعی بر ترویج و فرهنگ سازی آن صورت نگرفته و همانگونه که در برخی از سازه ها دیده میشود کیفیت کاری انها نیز پایین میباشد و تاثیرات منفی این فعالیت نیز به وضوح در سطح شهر قابل رویت میباشد.

تمام آزمایش های مربوط به بخش اینجنیری مطابق به استانداد های بین المللی زیر به طور تئوری و عملی انجام میشود  :

 • ASTM
 • AASHTO
 • ACI
 • UFC
 • IBC

لابراتوار شامل بخش های زیر میباشد:

 • Geotechnical Report
 • Mix Design
 • Soil
 • Cement and Concrete
 • Aggregate
 • Masonry
 • Bitumen and Asphalt Mix Design

دیگر اهداف انکشافی  لابراتوار که به صورت کمبود در لابراتوار دیده میشود عبارنتد از :

 • کالیبراسیون وسایل لابراتوار
 • سیستم فایلینگ کامل
 • داشتن تیم تحقیقاتی و تهیه مقاله هایی برای ویبسایت و عمومی ساختن تحقیقات
 • پروپوزل نویسی