موسسهء تحصیلات عالی آسیا در جهت کمک به رشد و ارتقای سطح تحصیل، تجارت و تعاملات سازمانی اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در چوکات مرکز آموزش‌های عالی آسیا نموده است. این مرکز با مطالعه و بررسی دقیق نیاز‌های آموزشی اقشار مختلف جامعه؛ برنامه های متنوع آموزشی را برای دانش آموزان، دانشجویان، فارغین دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، غیر‌دولتی و خصوصی با درنظر‌داشت قانون مراکز آموزشی کوتاه مدت و اصول و معیار‌های اکادمیک ارائه می‌نماید.

این مرکز با بهره‌گیری از حداکثر توان علمی موجود و استادان برجستهء حوزه‌‌های مربوطه فعالیت‌های خود را در سه دیپارتمنت آغاز نموده است:

  1. دیپارتمنت زبان
  2. دیپارتمنت کامپیوتر و تکنالوژی معلوماتی
  3. دیپارتمنت آموزش‌های تخصصی

 

قابلیت‌ها و امکانات مرکز:

  1. استادان باتجربه به سویهء داکتر، ماستر و لیسانس
  2. نصاب آموزشی مطابق به معیار‌های بین‌المللی
  3. محیط تحصیلی، آموزشی، معیاری و مجهز با امکانات مدرن