سیر علمی پوهنحی اقتصاد و مدیریت

به سلسلۀ سیرهای علمی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، پوهنحی اقتصاد و مدیریت این مؤسسه سیر علمی را در تاریخ 23/07/1396 با حضور 78 تن از محصلان اعم از ذکور و اناث راه اندازی نمود. به منظور تشویق و همراهی محصلان رئیس مؤسسه جناب آقای عرفانی، رئیس پوهنحی اقتصاد و مدیریت آقای محتسب زاده، و تعدادی از اساتید نیز با محصلان به ساحۀ شهرک صنعتی رفته و از این شهرک دیدن نمودند.
در این برنامه علمی محصلان از صنایع تولیدی شرکت سنگبری ولیعصر مالستان، شرکت تولیدی و صنعتی زلال موفق، شرکت صنعتی پامیر سیکلیت و شرکت تولید لوله پولیکا شرق بازدید نمودند. همچنین با هماهنگی مسؤلین محترم شرکت های فوق از نزدیک پروسه کاری شرکت ها را مشاهده و با روند تولید و آماده سازی محصولات جهت بهره برداری آشنا شدند تا بتوانند رابطه ای بین موضوعات تئوریک و کار عملی برقرار کنند.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *