Warning: An unexpected file (litespeed.php) was found, possible malware! File: /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/extensions/fl-builder-cache-helper/plugins/litespeed.php in /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/extensions/fl-builder-cache-helper/classes/class-fl-builder-cache-helper.php on line 175
سمینار ارتباط میان فرهنگی

سمینار ارتباط میان فرهنگی

مرکز آموش‌های عالی آسیا به همکاری انستیتیوت انشکاف رهبری (ILD) در هرات، سمیناری را تحت عنوان ارتباطات میان فرهنگی (Cross Cultural Communication Seminar) برای محصلین اناث مؤسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار کرد. این سمینار به مدت دو روز، در روز های سه شنبه و چهارشنبه مؤرخ 25 و 26 میزان از ساعت 1:30 الی 4:00 بعد از ظهر با تدریس خانم ماریا پترسون به زبان انگلیسی اجرا گردید.

در نخستین روز و در آغازین لحظات برنامه؛ آیاتی چند از کلام الله شریف توسط یکتن از اشتراک کنندگان تلاوت شد. پس از آن ویترا حسینی آمر مرکز آموزش‌های عالی آسیا، به مهمانان و اشتراک کنندگان خیرمقدم گفت و از همکاری های انستیتیوت انکشاف رهبری ابراز امتنان نمود. سپس؛ آقای مجتبی مدبر معاون علمی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، برگزاری این چنین برنامه‌‌‌ها را فرصتی عالی برای مهارت افزائی محصلان دانست. بعد از آن آقای عزیز هروی رئیس انستیتیوت انکشاف رهبری، در رابطه با اهمیت موضوع سمینار روشنی انداخت. پس از مراسم اولیه؛ خانم ماریا پترسون جلسۀ آموزشی را شروع و به ارائه مطالب مربوطه پرداخت.

در خاتمه لوح سپاسی که از جانب مرکز آموزش های عالی آسیا تهیه گردیده بود به خانم ماریا پترسون تقدیم گردید. علاوتاَ برای اشتراک کنندگان سمینار نیز تصدیق نامه اعطا گردید.

Leave Comment

Your email address will not be published.