جلسه بررسی کاریکولم

به سلسلۀ جلسات بررسی کاریکولم های فاکولته ها، جلسه بررسی کاریکولم پوهنحی اقتصاد و مدیریت مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به تاریخ 14/8/1396 با حضور محترم مجتی مدبر معاون علمی، محترم جلیل احمد سلطانی معاون امورمحصلان، محترم محمد هارون حازم معاون اداری و مالی، محترم عبدالمتین محتسب زاده رئیس پوهنحی اقتصاد و مدیریت و محترم سید عابد حسینی آمر دیپارتمنت مدیریت مؤسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار شد. همچنان از محصلان اول تا سوم نمره سمسترهای هفتم و هشتم اقتصاد و مدیریت و تعدادی از فارغ التحصیلان سال های قبل نیز دعوت به عمل آمده بود تا در جلسه حضور یابند و نظرات شان را دربارۀ کاریکولم این پوهنحی ارائه نمایند.
در ابتدای جلسه، رئیس پوهنحی اقتصاد و مدیریت به تشریح کاریکولم پرداخته و لزوم آوردن بعضی از مضامین جدید و حذف تعدادی از مضامین قبلی را برای حاضرین شرح داد. همچنان معاون علمی مؤسسه در مورد پروسۀ تجدید کاریکولم توضیح داده و اطمینان داد که پس از شریک سازی نظرات فارغ التحصیلان و محصلان در جلسۀ کمیتۀ کاریکولم، و تجمیع آن با نظریات استادان مربوطه و نهائی سازی با شورای علمی مؤسسه، برای اخذ تاییدی به وزارت فرستاده خواهد شد.
در جریان جلسه، پیشنهادات فارغان و محصلان استماع گردیده و به سؤالات ایشان پاسخ داده شد.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *