اطلاعیه

موسسه تحصیلات عالی آسیا کانکور خزانی را به تاریخ 17 سنبله 1398 اخذ و نتایج آنرا بتاریخ ۲۴ سنبله اعلان و سمستر اول خزانی 1398 را به تاریخ 26 سنبله 1398 در سه پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت و انجینیری آغاز نموده است.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *