. امضاء تفاهمنامه بین مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و پوهنتون هرات.

امضاء تفاهمنامه بین مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و پوهنتون هرات.
الیوم دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ در دیدار که هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با هیئت رهبری پوهنتون هرات داشتند روی همکاری های هر دو نهاد آکادمیک بحث صورت گرفته و در پایان تفاهمنامه دو جانبه همکاری (در بخش های مختلفه) به امضاء رسید.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *