** ورکشاپ 4 روزه مدیریت پروژه

به اساس تفاهمنامه همکاری با مقام محترم ولایت هرات مؤسسه تحصیلات عالی آسیا ورکشاپ چهار روزه مدیريت پروژه را از تاریخ ٢٠ الی 23 عقرب ١٣٩٨ برگزار نمود.در محفل اختتامیه ورکشاپ مدیریت پروژه محترم پوهندوی عبدالرحمن منصوری رئيس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و محترم احمدی آمر رياست منابع بشری ولایت هرات پیرامون اهمیت اين ورکشاپ صحبت های همه جانبه نموده و نتیجه ورکشاپ را از هر وجه مورد ارزیابی مثبت قرار دادند و در ضمن علاوه نمودند که اشتراک کننده گان آموخته های خود را به ساير همکاران خويش انتقال داده و سعی نمایند تا از چنين ورکشاپ ها بیشتر از پیش استفاده نمایند. سپس تصدیق نامه های از طرف مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و رياست منابع بشری مقام ولايت براى اشتراك كننده گان ارائه گرديد.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *