شروع سمستر اول

امتحان کانکور خزانی 1398 مؤسسه تحصيلات عالى آسيا، یوم یکشنبه 17 سنبله 1398، با حضور هیئت ذیصلاح برگزار گردید. اینک بعد از اعلان نتایج کانکور، دروس محصلان سمستر اول دیپارتمنت سیول پوهنحی انجینیری بتاریخ 26 سنبله 1398 شروع گردیده و محصلان سمستر اول جهت آشنائی و آگاهی بیشتر از امکانات، تسهیلات و تجهیزات پوهنحی از

. اطلاعیه

اطلاعیه! موسسه تحصیلات عالی آسیا امتحان کانکور متفرقه خزان 1398 را در رشته های اقتصاد، مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، انجینیری سیول و انجینیری آرکتیکچر به تاریخ 3 میزان 1398 برگزار مینماید. آدرس: خیابان فردوسی (جاده مخابرات)، مقابل ریاست فواید عامه، هرات ثبت نام جریان دارد تجربه دیروز، دانش روز، تضمین فردای بهتر

اطلاعیه

موسسه تحصیلات عالی آسیا کانکور خزانی را به تاریخ 17 سنبله 1398 اخذ و نتایج آنرا بتاریخ ۲۴ سنبله اعلان و سمستر اول خزانی 1398 را به تاریخ 26 سنبله 1398 در سه پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت و انجینیری آغاز نموده است.

برگزاری ورکشاپ یکروزه نگارش و نشر مقالات علمی

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا ورکشاپ یکروزه نگارش و نشر مقالات علمی با اشتراک 80 تن از اساتید محترم, محققین و محصلان دوره های ماستری و لیسانس برگزار نمود. ابتدا ورکشاپ با آیاتی چند از کلام الهی مزین و سپس محترم پوهندوی عبدالرحمن منصوری در رابطه به اهمیت تحقیق و نگارش معیاری مقالات علمی معلومات ارائه

برنامه گفتمان صلح در سطح پوهنتون های خوصوصی

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به هدف ترویج فرهنگ صلح باوری و همدیگر پذیری، و همکاری آکادمیک میان نهادهای علمی به منظور ترویج فرهنگ گفتمان و مذاکره بجای جنگ و خشونت در حل بحران ها و منازعات افتخار برگزاری اولین برنامه گفتمان صلح در سطح پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در هرات را داشت.این