تقدیر از اساتید موسسه تحصیلات عالی آسیا از جانب ریاست منابع بشری و مقام ولایت هرات

به تاریخ 1399/07/16 محفلی جهت تقدیر از اساتید موسسه تحصیلات عالی آسیا از جانب ریاست منابع بشری و مقام ولایت هرات در موسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار گردید. در این محفل که با حضور آقای احمدی نماینده ریاست منابع بشری مقام ولایت هرات و هیأت رهبری موسسه تحصیلات عالی برگزار گردید، از اساتید این موسسه که منحیث ترینر در برگزاری برنامه های ارتقاء ظرفیت برای کارمندان دولت اشتراک نموده بودند، تقدیر گردید. قابل ذکر است که موسسه تحصیلات عالی آسیا بر اساس تفاهمنامه همکاری با مقام محترم ولایت هرات، در سالهای 1397 و 1398 برنامه های متعدد را جهت ارتقاء ظرفیت کارمندان دولت برگزار نموده است.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *