کسب مقام سوم در سطح کشور از جانب فارغان پوهنحی اقتصاد در برنامه هالت پرایز (Hult Prize)

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به تاریخ 1399/08/05 از فارغان پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات که در برنامه هالت پرایز (Hult Prize) سال 1398 منحیث تیم وکتوری (Victory) که مقام اول را در سطح پوهنتون هرات و مقام سوم را در سطح کشور بدست آورده و جزء شش تیم برتر در سطح منطقه (کشور تایلند) گردیده اند، تقدیر نمود. مؤسسه تحصیلات عالی آسیا این کامیابی را برای این جوانان و برای پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات تبریک و تهنیت گفته، لوح تحسین را به آنها تقدیم نمود.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *