شروع مجدد دروس به تاریخ 15 حوت 1399

به تاسی از فیصله شماره 25 مورخ 1399/08/26 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و فیصله مورخ 1399/12/02 شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی دروس حضوری تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی مناطق گرم سیر و سرد سیر افغانستان به تاریخ 15 ماه حوت سال جاری رسما آغاز می گردد. تمام پوهنتون ها و

رقابت محکمه تمثیلی در میان محصلان کلینیک حقوقی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

کلینیک حقوقی آسیا با هدف اشتیاق آفرینی و ارتقاء ظرفیت های علمی و عملی، رقابت محکمه تمثیلی را در میان محصلان این کلینیک حقوقی برگزار نمود. کلینیک حقوقی آسیا به تاریخ ۲۹ دلو ۱۳۹۹ و با حضور نمایندگان محترم نهادهای عدلی و قضایی، پوهنتون هرات، هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، اساتید و محصلین پوهنحی

سیر مطالعات تخنیکی در معاهده آب هلمند و نقش بند کمال خان در تطبیق این معاهده

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به سلسله تدویر کنفرانس ها، سیمینارها و ورکشاپ های علمی و تحقیقی خویش روز چهارشنبه 22 دلو 1399 کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان: «سیر مطالعات تخنیکی در معاهده آب هلمند و نقش بند کمال خان در تطبیق این معاهده» در سالن کنفرانسهای مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با ارائه محترم انجینیر

امضاء تفاهمنامه همکاری علمی و تحقیقی بین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

امضاء تفاهمنامه همکاری علمی و تحقیقی بین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا یکی از بهترین روش های رشد، توسعه و انکشاف علمی و تحقیقی استفاده از تجارب نهاد های تحصیلی و اکادمیکی دیگران است. بنابراین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا تفاهمنامه همکاری در زمینه های علمی و