برگزارى کانکور بهاری 1400 در مؤسسه تحصیلات عالی آسیا!

برگزارى کانکور بهاری 1400 در مؤسسه تحصیلات عالی آسیا!
مؤسسه تحصيلات عالى آسيا امتحان كانكور عمومى خويش را به تاريخ 27 حمل سال 1400 و امتحان كانكور متفرقه را به تاريخ 10 ثور 1400 با حضور هيئت رهبرى مؤسسه و هیئت موظف وزارت تحصیلات عالی که از طریق پوهنتون هرات معرفی گردیده بودند، برگزار نمود. امتحانات متذكره با اشتراك تعداد زيادى از متقاضيان جوياى علم و دانش، جهت شموليت در مؤسسه در یک فضای اکادمیک برگزار گرديد.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *