بازدید از آمریت محترم طب عدلی ولایت هرات

بازدید از آمریت محترم طب عدلی ولایت هرات!
به سلسله کارهای ساحوی محصلان فاکولته حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی آسیا؛ این دفعه محصلان بخش اناث سمسترهای پنجم و ششم دیپارتمنت قضایی و سارنوالی به روز دو شنبه مؤرخ ۴/ ۱۱/ ۱۴۰۰ به آمریت محترم طب عدلی ولایت هرات رفته، از بخش های مختلف آن آمریت و سرد خانه شفا خانه حوزوی ولایت هرات دیدن نمودند.
در این کار ساحوی محترم استاد احمد شاه “مشفق” استاد مضمون طب عدلی موسسه تحصیلات عالی آسیا رهنمایی لازمه را برای محصلین نموده و به سوالات شان پاسخ ارایه داشتند.
این کار ساحوی؛ با همراه یک تن از استادان دیپارتمنت قضایی- سارنوالی فاکولته حقوق و علوم سیاسی انجام شده و محصلان بعد از تطبیق برنامه ساحوی شان مجددا به پوهنتون برگشتند.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *