سمینار آموزشی علمی دو روزه (مدیریت ارتباطات) از طرف مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با هماهنگی آمریت ارتقاء ظرفیت ریاست منابع بشری مقام ولایت هرات برگزار گردید

سمینار آموزشی علمی دو روزه (مدیریت ارتباطات) از طرف مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با هماهنگی آمریت ارتقاء ظرفیت ریاست منابع بشری مقام ولایت هرات برگزار گردید.
در آغاز این برنامه که مسئولان ادارۀ محلی هرات و هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا حضور داشتند؛ ذبیح الله عرفان رئیس انکشاف و منابع بشری مقام ولایت هرات ضمن قدردانی و تشکر از همکاری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا خاطر نشان نمود که این ریاست 46 برنامه آموزشی به منظور ارتقاء دانش و ظرفیت کارمندان ادارات دولتی روی دست دارد. وی افزود که قرار است 11 برنامه در ماه اول و دوم سال 1401 تطبیق شود که با سمینار آموزشی مدیریت ارتباطات آغاز گردید.
قاری میرگلاب‌الدین میری رئیس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا هدف از تدویر برنامه‌های آموزشی برای کارمندان خدمات ملکی را توسعۀ هماهنگی بین این مؤسسه با سایر ادارات دولتی دانست که در آینده زمینۀ فراگیری کار عملی و انتقال تجارب کار اداری برای محصلان فراهم گردد و در قسمت کارهای پروژه‌وی و تحقیقاتی محصلان از سوی ادارات دولتی همکاری لازم صورت گیرد. رئیس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا در قسمت پشتیبانی و حمایت از این طرح سازنده برای رشد علمی و کارآموزی محصلان تأکید نمود که از کدرهای متخصص این نهاد علمی درقسمت تدویر هرچه بهتر برنامه‌های آموزشی همکاری خواهد نمود.
در این برنامه بیش از 40 تن از کارمندان ادارات مختلف دولتی اشتراک نموده اند.

Leave Comment

Your email address will not be published.