بررسی تخلفات اداری و مجازات در نظام اداری-حقوقی افغانستان

به سلسلۀ همکاری‌های علمی-آموزشی با ریاست انکشاف منابع بشری مقام ولایت هرات به تاریخ ۶-۷ ثور ۱۴۰۱ سمینار آموزشی تحت عنوان (بررسی تخلفات اداری و مجازات در نظام اداری-حقوقی افغانستان) از طرف مؤسسه تحصیلات عالی آسیا برای چهل تن از کارمندان دوایر مختلف دولتی هرات برگزار شد.
این برنامۀ آموزشی توسط پوهنیار محمدغوث “فرهان” استاد مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به مدت دو روز در موقعیت جدید این مؤسسه برگزار گردید.

Leave Comment

Your email address will not be published.