مدیریت تدارکات

سمینار آموزشی علمی تحت عنوان (مدیریت تدارکات ) از طرف مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با همکاری و هماهنگی ریاست منابع بشری مقام ولایت هرات به تاریخ 30 و 31 حمل 1401 برای تعداد 40 تن از کارمندان ادارات مختلف دولتی هرات تدویر یافت.
این برنامۀ آموزشی توسط پوهنیار هادی خردورز جویا استاد مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به مدت دو روز در موقعیت جدید این مؤسسه برگزار گردید

Leave Comment

Your email address will not be published.