کانکور متفرقۀ سمستر بهاری ۱۴۰۱

کانکور متفرقۀ سمستر بهاری ۱۴۰۱ مؤسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار شد.
الیوم جمعه مورخ ۱۹ حمل ۱۴۰۱ درحالیکه هیئت مؤظف وزارت تحصیلات عالی در رأس آن محترم مولوی منت‌الله آخندزاده نمایندۀ فوق‌العادۀ وزارت تحصیلات عالی، پوهنوال عبدالستار فاضلی، پوهنمل بشیراحمد مُبشّر، محترم فقیریار آمر امور استادان پوهنتون هرات و هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا حضور داشتند، کانکور متفرقۀ سمستر بهاری ۱۴۰۱ در فضای اکادمیک در تعمیر جدید این مؤسسه برگزار شد.
قاری میرگلاب‌الدین میری رئیس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا ضمن خیرمقدم به اشتراک‌کنندگان این آزمون، با تأکید بر اهمیت فراگیری علم و دانش متّکی بر ارشادات دین مبین اسلام، در مورد برنامه‌های عمرانی و انکشافی مؤسسه معلومات ارائه نمود. هیئت نظارت استقبال محصلان جدید را نویدبخش دانسته و از مؤسسه تحصیلات عالی آسیا بخاطر تلاش‌های خستگی ناپذیرشان در عرصۀ بازسازی و انکشاف صنوف درسی استندرد و معیاری سپاسگزاری نمودند.
در اخیر امتحان کانکور با بازگشایی صندوق سؤالات توسط نمایندۀ محصلان، هیئت نظارت و مسئولین مؤسسه رأس ساعت معینه آغاز گردید.

Leave Comment

Your email address will not be published.