ورکشاپ “نظام عدلی‌شرعی و وکالت دفاع”

ورکشاپ “نظام عدلی‌شرعی و وکالت دفاع” به منظور آموزش علمی و عملی حقوق، دسترسی به عدالت

و خدمات حقوقی از طریق کلینیک‌های حقوقی در مؤسسه تحصیلات عالی آسیا برگزار شد. این برنامه با حضور هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، نمایندگان با صلاحیت ریاست محکمه ابتدائیه، ریاست حُارنوالی استیناف و ریاست عدلیه ولایت هرات، استادان پوهنحُی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات و مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق، استادان پوهنحُی شرعیات و علوم اسلام

ی پوهنتون هرات، نمایندگان دفتر واسا، ندای زن و وکلای مدافع انجمن وکلای مدافع، با هدف بازشناسی جایگاه وکالت دفاع در نظام عدلی شرعی افغانستان، لزوم انسجام نهادهای ارائه کنندۀ خدمات حقوقی رایگان برای افراد بی‌بضاعت و اقشار آسیب‌پذیر جامعه و شناس

ایی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی نهادهای ارائه کنندۀ خدمات حقوقی رایگان از طریق کلینیک حقوقی آسیا به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ در سالن کنفرانس‌های این مؤسسه تدویر یافت‌.

Leave Comment

Your email address will not be published.