دیدار محصلان پوهنحُی حقوق و علوم سیاسی از نمایندگی وزارت خارجه

به سلسلهٔ فعالیت‌های علمی و عملی پوهنحُی حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، محصلان دیپارتمنت اداری-دیپلماسی پوهنحُی حقوق و علوم سیاسی به منظور ارتقاء سطح دانش عملی‌شان از ریاست نمایندگی وزارت خارجه امارت اسلامی در ولایت هرات دیدار نموده و عملاً با فعالیت‌ها، تشکیلات و اهداف آن اداره آشنایی حاصل نمودند.
این برنامهٔ عملی پس از انجام هماهنگی‌های لازم توسط دیپارتمنت اداری-دیپلماسی پوهنحُی حقوق و علوم سیاسی، به روز چهار شنبه مورخ ۱۵/ ۴ /۱۴۰۱ صورت گرفت.
نخست آقای فیضان سرپرست نمایندگی ارتباط خارجه ضمن خوش‌آمدگویی به محصلان توضیحات مختصر پیرامون وظایف نمایندگی، روابط بین‌الملل، روابط با نمایندگی‌های قونسلی و سیاسی کشورهای خارجی در افغانستان، سیاست‌های خارجی امارت اسلامی افغانستان توضیحات همه جانبه ارایه نمودند.
آقای فیضان همچنین در قسمتی از صحبت‌های خویش در مورد تفاوتهای نظام‌های ریاستی و امارتی (خلافتی) توضیحات لازم ارایه نمودند و افزودند که در نظام‌های ریاستی تمام مردم واجد شرایط رأی مستقیماً می‌توانند زعیم و نظام یک مملکت را انتخاب نمایند ولی در نظام‌های امارتی و خلافتی مردم از طریق شورایی از علما، نخبگان و اهل علم که صلاحیت انتخاب زعیم را دارند مطابق به نورم‌های پذیرفته شده در انتخاب زعیم کشور و نوعیت نظام مبادرت می‌ورزند.
استاد محمد کریمی به نمایندگی از پوهنحُی حقوق و علوم سیاسی ضمن تشکر از همکاری‌های مداوم نمایندگی ارتباط خارجه در ولایت هرات، پیرامون اهداف، فعالیت‌های علمی و عملی پوهنحُی حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و دست‌آوردهای آن معلومات مختصر ارائه نمود. در ادامه آقای وکیل‌زاده مسئول بخش کنسولی ارتباط خارجه پیرامون اهداف، فعالیت‌ها و مقررات و لوایح وزارت خارجه توضیحات ارائه نمودند. در اخیر محصلان سؤالات و دیدگاه‌های شان را دربارهٔ موضوعات مطروحه ایراد نموده و به سؤالات شان پاسخ ارایه شد.

Leave Comment

Your email address will not be published.