سیر علمی محصلان پوهنحُی انجینیری

به سلسلهٔ فعالیت‌های علمی و عملی پوهنحُی انجینیری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، محصلان دیپارتمنت سیول به منظور ارتقاء سطح دانش عملی‌شان از پروژهٔ ساختمان تجارتی کانکریتی ۸طبقه‌ای جادهٔ صرافی‌های ولایت هرات بازدید نموده و عملاً با فعالیت‌ها، پروسه‌ها و عملیات تطبیقی ساختمان‌سازی و سازه‌های کانکریتی آشنایی حاصل نمودند.
این برنامهٔ عملی پس از انجام هماهنگی‌های لازم توسط دیپارتمنت سیول پوهنحُی انجینیری، به روز دوشنبه مورخ ۶ / ۴ / ۱۴۰۱ صورت گرفت.
در ابتدا انجینیران مسئول پروژه ضمن خوش‌آمد گویی توضیحات مفصل پیرامون پروژه و اهمیت و مؤثریت آن برای جامعه ایراد نمودند. بعداً استاد عبدالکریم پویا به نمایندگی از پوهنحُی انجینیری ضمن تشکر از همکاری مالکین پروژه و انجینیران مسئول پروژه ، پیرامون اهداف، فعالیت‌های علمی و عملی پوهنحُی انجینیری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و دست‌آوردهای آن معلومات مختصر ارائه نمودند. سپس مدیر پروژه ساختمان تجارتی صرافی‌ها در مورد دیزاین پروژه، کودهای استفاده‌شده در دیزاین و روش‌های ساخت توضیحات کامل ارائه نمودند. در اخیر محصلان سؤالات و دیدگاه‌های شان را دربارهٔ موضوعات مطروحه ایراد نموده و به سؤالات شان توسط استاد عبدالکریم پویا و مدیر پروژه پاسخ ارائه شد.

Leave Comment

Your email address will not be published.