. اطلاعیه

اطلاعیه! موسسه تحصیلات عالی آسیا امتحان کانکور متفرقه خزان 1398 را در رشته های اقتصاد، مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، انجینیری سیول و انجینیری آرکتیکچر به تاریخ 3 میزان 1398 برگزار مینماید. آدرس: خیابان فردوسی (جاده مخابرات)، مقابل ریاست فواید عامه، هرات ثبت نام جریان دارد تجربه دیروز، دانش روز، تضمین فردای بهتر

اطلاعیه

موسسه تحصیلات عالی آسیا کانکور خزانی را به تاریخ 17 سنبله 1398 اخذ و نتایج آنرا بتاریخ ۲۴ سنبله اعلان و سمستر اول خزانی 1398 را به تاریخ 26 سنبله 1398 در سه پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت و انجینیری آغاز نموده است.

برگزاری ورکشاپ یکروزه نگارش و نشر مقالات علمی

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا ورکشاپ یکروزه نگارش و نشر مقالات علمی با اشتراک 80 تن از اساتید محترم, محققین و محصلان دوره های ماستری و لیسانس برگزار نمود. ابتدا ورکشاپ با آیاتی چند از کلام الهی مزین و سپس محترم پوهندوی عبدالرحمن منصوری در رابطه به اهمیت تحقیق و نگارش معیاری مقالات علمی معلومات ارائه

برنامه گفتمان صلح در سطح پوهنتون های خوصوصی

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به هدف ترویج فرهنگ صلح باوری و همدیگر پذیری، و همکاری آکادمیک میان نهادهای علمی به منظور ترویج فرهنگ گفتمان و مذاکره بجای جنگ و خشونت در حل بحران ها و منازعات افتخار برگزاری اولین برنامه گفتمان صلح در سطح پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در هرات را داشت.این

**** دعوت به مزایده ****

تاریخ اعلان: 29/11/1396                                                                                        تاریخ ختم: 05/12/1396 موسسه تحصیلات عالی آسیا در نظر دارد تا کافی تریا و نشرات مربوط به این موسسه را با در نظرداشت طرزالعمل داخلی موسسه بر حسب روش مزایده به کرایه بدهد.  اشخاص حقیقی و شرکت های علاقمند و واجد شرایط که خواهان عقد قرارداد کرایه کافی تریا و/یا نشرات این

امضاء تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی آسیا ومقام محترم ولایت هرات

به منظور ایجاد بسترهای مناسب شغلی و کارآموزی برای فارغان و محصلان مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و ارتقاء ظرفیت و بسط زمینه های تحصیلی برای کارمندان دولتی، تفاهم نامه ای همکاری میان مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و اداره محلی هرات به امضاء رسید. براساس این تفاهمنامه ریاست محترم منابع بشری ولایت هرات در زمینه فراهم

محفل افتتاح برنامه آموزشی مهارت های شغلی از طریق مرکز مشاوره شغلی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

برنامه آموزشی مهارت های شغلی از طریق مرکز مشاوره شغلی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، در هتل ارگ، افتتاح گردید. در این محفل استاد محمد حنیف عرفانی رییس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، عبدالوهاب آزاد، نماینده دفتر AWDP، استاد جلیل احمد سلطانی مسؤل مرکز مشاوره شغلی آسیا، محترم آقای خلیل احمد یارمند مدیر عامل اتاق تجارت، محترم

دوره آموزشی حقوق بشر برای محصلین مؤسسه تحصیلات عالی آسیا طی محفلی پایان یافت

این دورۀ آموزشی که با همکاری مرکز آموزشهای عالی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات دایر گردیده بود بیش از 100 تن از محصلین اشتراک نموده و در یک دورۀ چهار ماهه مفاهیم حقوق بشر را فرا گرفتند. در محفل اختتامیه که به این مناسبت با حضور مسؤلین دو نهاد

سیر علمی پوهنحی اقتصاد و مدیریت

به سلسلۀ سیرهای علمی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، پوهنحی اقتصاد و مدیریت این مؤسسه سیر علمی را در تاریخ 23/07/1396 با حضور 78 تن از محصلان اعم از ذکور و اناث راه اندازی نمود. به منظور تشویق و همراهی محصلان رئیس مؤسسه جناب آقای عرفانی، رئیس پوهنحی اقتصاد و مدیریت آقای محتسب زاده، و تعدادی